Select author:
Invalid Input

Select book:
Invalid Input

Na enig zoeken vond ik op internet een rsjoomla dynamic dropdown voorbeeld uit 2010 met de gewenste constructie, echter de voorbeelddownload kreeg ik niet aan de praat (oude versies en zo) en het stappenplan vond ik niet zo duidelijk. Bij deze dus een stappenplan/uitleg en een download van het auteur/boek voorbeeld gemaakt in Joomla 2.5/RSform 1.4.x . Gebruik de restorefunctie van RSform Pro en zorg ervoor dat de optie overwrite uit staat om het voorbeeld te installeren.

Stap 1 : maak het veld selectauthor (het parent veld)

Het veld selectauthor is in dit voorbeeld de parent, dat wil zeggen dat de keuze in deze dropdown bepaalt wat er in selectbook (de tweede dropdown) te zien zal zijn.

Kies onder componenten type dropdown, vul de algemene gegevens in en de keuzemogelijkheden die de gebruiker heeft voor auteur (wat er onder Items staat) zoals hieronder.

rsform-dropdown2

Ga vervolgens naar de tab "Attributes" van dit veld. Onder attributes zal de aanroep komen naar een javascriptfunctie die geactiveerd wordt als de gebruiker een waarde kiest voor auteur. In onderstaand voorbeeld wordt de javascript functie geactiveerd op het onchange event, heet de functie resetSelectBook en wordt de functie aangeroepen met de parameters this wat refereert naar "dat ben ik zelf" en de veldnaam van het nog te maken veld selectbook, dat automatisch moet gaan wijzigen.

rsform-dropdown3

Stap 2: maak het veld selectbook (het child veld)

Selectbook is in dit voorbeeld het child veld, m.a.w. wat daar te kiezen valt wordt bepaald door de keuze van de auteur (parent). Het is ook een lekker simpel veldje, je kiest een dropdown, en vult de algemene gegevens in zoals hieronder in de afbeelding.

rsform-dropdown4

Stap 3: voeg het javascript toe dat alles moet laten gebeuren

Het javascript wordt gebruikt om per auteur aan te geven welke boeken een mogelijke keuze zijn in de vorm van een array. Het javascript is hier in de vorm van een afbeelding geplaatst. In het te downloaden voorbeeld vind je de code. Wil je alleen het script dan kun je dit kopieren van de eerder genoemde rsjoomla pagina. N.b.: dit script gaat dan wel uit van hun voorbeeld, dus een andere javascriptfunctienaam, veldnamen en opties. Het script voeg je op formulierniveau toe bij Properties - CSS & Javascript - en dan het blok Javascript.

rsform-dropdown5

Roodonderstreept bij 1 zie je in de afbeelding van het script de functienaam zoals die wordt aangeroepen in de attributes van selectauthor. Bij 2 zie je de array waarin de relaties worden vastgelegd tussen parent en child in de parent_array. De eerste regel geeft aan wat er in de boekendropdown moet worden getoond als er geen auteur is geselecteerd.

De volgende regels hebben per auteur de boeken waaruit gekozen kan worden. Keuzes toevoegen, aanpassen en verwijderen is dus een kwestie van dit script aanpassen.

Tips

1 javascriptjes, het is nogal hoofdlettergevoelig en zal ook niet meer werken als je ergens een punt, puntkomma of quote vergeet.

2 dit is een prima oplossing als er niet zo idioot veel keuzemogelijkheden zijn.

3 kun je dit een klant laten bijhouden? dat hangt een beetje van de klant en je handleiding af.

 

 

Wil je meer informatie?    Neem contact op

 

Go To Top